Home
Evolutie
Klimaat
Genealogie
Contact
Links

Welkom op Genevo, de persoonlijke site van Willem Schot.
Het leven is helder als zuiver water, maar ondoorgrondelijk diep.
Het leven ontgroeit ook het water, zoals de knop van de lotus.
Het leven spreekt tot ons zonder taal en haar communicatie is eindeloos.
Wij kunnen alles van het leven niet overzien en kunnen alleen geloven in de eenheid van het leven, evenals onze voorouders.
Hun geloof was hun gebrek aan kennis en wij denken wel veel te weten over het leven.
De oorsprong van het leven werd beschreven door religie en mystiek.
Nu geloven wij dat haar oorsprong beschreven is door de rationele wetenschap.
Maar waarom zijn zij het niet met elkaar eens?
Waarom zou de mystiek niet rationeel zijn en waarom zou de wetenschap niet mystiek zijn?
Goede rationalistische filosofen, als Spinoza, beschouwen deze strijd dan ook als een misverstand.
Kortom het leven intrigeert mij en maakt mij nieuwsgierig te weten  wie onze voorouders zijn en waarom wij van hen verschillen….en aldus maakte ik een stamboom van mijn familie èn ging de evolutie bestuderen.

Een merkwaardige combinatie zou men denken. Inderdaad zag ik dat ook als twee verschillende hobby’s, zonder verband, maar toch is er later een link ontstaan tussen de genealogie en de evolutie studie. Het onderzoek naar voorouders is erg leuk, maar de studie van de evolutie ontstond door principiële vragen, zoals hoe is het mogelijk dat genetische systemen zomaar veranderen en dat er zomaar nieuwe soorten ontstaan door deze passieve selectie op externe voorwaarden, zoals mij dat geleerd was. Ik wilde daar dus het mijne van weten. Eerst wilde ik haarfijn weten wat nu de basis hiervan is: wat is de officiële wetenschappelijke leer van de micro-evolutie, dus de leer over de genetische veranderingen binnen de soort, waarin door selectie of toeval de gemuteerde genen verscheiden worden doorgegeven aan de volgende generaties. Deze mathematische berekeningen over de doorgegeven genen en hun waarschijnlijkheid is een belangrijke theoretische basis voor de evolutietheorie en moet dus zeer duidelijk en overzichtelijk uiteen zijn gezet in leerboeken en de wetenschappelijke publicaties veronderstelde ik, maar dat bleek niet het geval.  De berekeningen, die ik vond over de genetic drift stelden mij teleur, omdat ze niet de directe informatie gaven voor differentiatie van de aantallen doorgegeven genen. Daarom ging ik zelf maar aan het rekenen met de statistische verdelingen om toch een idee te krijgen over de micro-evolutie, alvorens de informatie over de macro-evolutie te kunnen beschrijven. Mijn ideeën en berekeningen over de micro-evolutie worden op deze site gepubliceerd. Het is dus in opzet een filosofische studie, als begin voor een bredere studie over de evolutie, die ik nog wil maken. Hier volgt de samenvatting.